Czy można wyleczyć raka za pomocą CBD?

Trudno dzisiaj o osobę, która nie zetknęła się z rakiem. Nowotwory widzimy wszędzie – jeśli nie cierpimy z ich powodu bezpośrednio, to z pewnością doskwierają...

Olej CBD a zapalenie jelita grubego – informacje

Zapalenie jelita grubego to stany zapalne dotykające końcowego odcinka jelita. Ta część ludzkiego organizmu odpowiada za formowanie kału i dostarczanie go do odbytu. Jest ona ważnym...

Olej CBD a zaburzenia snu – informacje

Zaburzenia snu to zakłócenia długości i jakości snu. Sen jest potrzebą fizjologiczną człowieka, regulującą m.in. hormony i czynności mózgu, jego zaburzenia mają wpływ na nasze samopoczucie...

Olej CBD a zespół metaboliczny – informacje

Zespół metaboliczny to nazwa odnosząca się do pewnego zbioru elementów, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na powstanie cukrzycy typu 2 oraz miażdżycy. W jego obrębie...

Olej CBD a zespół jelita wrażliwego – informacje

Zespół jelita drażliwego to spontanicznie powstające schorzenie przewodu pokarmowego. Jest on chorobą przewlekłą i trudną w leczeniu.Najczęściej występującym objawem zespołu jelita drażliwego...

Olej CBD a zaburzenia nastroju – informacje

Zaburzenia nastroju, inaczej zaburzenia afektywne, to szereg zaburzeń charakteryzujących się występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych, maniakalnych i mieszanych.Do charakterystycznych objawów zaburzeń nastroju należą: rozdrażnienie, nadmierne...

Olej CBD a zaburzenia endokrynologiczne – informacje

Zaburzenia endokrynologiczne to zakłócenia pracy komórek i tkanek ludzkiego organizmu, powodujące różne choroby o wielorakich symptomach, nasileniu i przebiegu. Mówiąc o zaburzeniach hormonalnych mamy...

Olej CBD a uzależnienie – informacje

Uzależnienia to okresowe lub przymusowe wykonywanie czynności, bądź zażywanie substancji chemicznych, takich jak: papierosy, alkohol, narkotyki, środki farmaceutyczne.W dobie tak...

Olej CBD a uraz rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy (łac. medulla spinalis) pełni funkcje przewodzącą sygnały nerwowe pomiędzy mózgowiem a układem nerwowym. Chroniony jest przez kręgosłup i płyn mózgowo-rdzeniowy.Do uszkodzeń...

Olej CBD a udar mózgu – informacje

Udar mózgu, inaczej zwany apopleksją, to nagłe zaburzenia czynności mózgu powstałe na skutek zaburzenia krążenia i trwające ponad dobę.Rozróżnić można dwa rodzaje...