Konopie kluczem do odbudowy gospodarki po zażegnaniu COVID-19

Uprawa konopi

Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych (EIHA) opublikowało manifest, który nawołuje do powszechnego uznania konopi za rośliny uprawne, a przy okazji potępia obecny klimat gospodarczy:

„Dzisiejsze katastrofy środowiskowe i zdrowotne są ceną, jaką świat płaci za negatywne kwestie zewnętrzne wynikające z globalnego wzrostu gospodarczego, który oparty jest na indywidualizmie, chciwości i braku szacunku dla wszystkich innych form życia”.

Manifest przedstawia, w jaki sposób konopie mogą pełnić bardzo ważną funkcję w tworzeniu ekologicznej i zrównoważonej przyszłości dla naszej cywilizacji. Mogą być wykorzystywane jako pożywna żywność i ekologiczne produkty niespożywcze, jednocześnie zapewniając czyste gleby i powietrze.

Co więcej, manifest wzywa do zniesienia ograniczeń karnych, a także szeregu środków przyjaznych konopiom tj. maksymalna zawartość THC (tetrahydrokannabinol) w nasionach w wysokości 0,3%. Dzięki temu rolnicy mogliby hodować odmiany adekwatne do zapotrzebowania konsumentów.

Tego typu zmiany mogłyby też pozytywnie wpłynąć na obszary wiejskie. Korzyści ekonomiczne dla rolników mogłyby zapewnić nie tylko ogromny wzrost gospodarczy, ale również bardzo potrzebne zmiany środowiskowe. Jednakże, aby wprowadzić te zmiany do naszego społeczeństwa, niezbędne są stanowcze decyzje i konkretne propozycje.

Propozycje EIHA:

  1. Polityka publiczna powinna promować wykorzystywanie konopi w produktach żywnościowych, paszach dla zwierząt i innych produktach, a także finansowania rozwoju zrównoważonej gospodarki.
  2. Powinno się docenić wkład konopi w środowisko naturalne i zachęcać do używania ich w rolnictwie jako rośliny wspomagające pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery.
  3. Państwa członkowskie UE nie powinny stosować przepisów dotyczących kontroli narkotyków wobec konopi przemysłowych i produktów pochodnych, o ile przestrzegane są limity ustalone dla zawartości THC.
  4. Maksymalna dopuszczalna zawartość THC w uprawach powinna wynosić do 0,3%.
  5. Zarówno w zbieraniu plonów, jak i w produkcji, producenci powinni mieć możliwość wykorzystywania wszystkich części rośliny, a także wprowadzania do obrotu dowolnego produktu, o ile przestrzegane są limity ustalone dla zawartości THC.
  6. Konopie i preparaty z konopi, które zawierają naturalnie występujące ilości kannabinoidów, nie powinny być uważane za nowy rodzaj żywności.
  7. Należy ustalić rozsądne wartości orientacyjne dla poziomu THC w żywności i paszy.
  8. Wszystkie surowce pochodzenia konopnego powinny być dozwolone jako składniki kosmetyków.
  9. Unia Europejska powinna docenić i promować wykorzystywanie włókien konopnych w produkcji krótkich i długich włókien tekstylnych.
  10. Materiały budowlane z konopi należy stosować nie tylko w sektorze publicznym, ale i prywatnym, aby całkowicie lub częściowo zastąpić inne, mniej ekologiczne alternatywy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here