Olej CBD a badania ADHD – informacje

ADHD (ang. attentiondeficit hyperactivity disorder), czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. ADD (ang. attentiondeficit disorder) dotyczy zakłóceń koncentracji uwagi.

Schorzenie to obnaża się do piątego roku życia dziecka i w większym stopniu dotyka chłopców niż dziewczynek. Może ono spowodować problemy dziecka w nauce. Przypadłość ta często spotka także dorosłych.

Sygnały chorobowe dzielimy na trzy kategorie:

  • uzewnętrzniające się w sferze ruchowej (np. przymusowe odruchy typu chodzenie, odruchy rąk i nóg, podskoki, pośpiech, niepokój),
  • obejmujące sferę poznawczą (np. brak koncentracji, brak zdolności organizacyjnych, brak umiejętności skupienia się na działaniu),
  • odnoszące się do sfery emocjonalnej (np. silna ekspresyjność, niedojrzałość, impulsywność działania, brak umiejętności nawiązywania bliskich relacji i stosowania się do norm przyjętych w otoczeniu).

Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe mogą spowodować zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania na ADHD. Uszkodzenia mózgu, jego zakażenie albo niesprawność centralnego układu nerwowego również może przyczynić się do podwyższonego ryzyka zachorowalności.

Leczenie tego schorzenia przebiega w zróżnicowany sposób. Przeważnie obejmuje powiązanie psychoterapii ze zmianą sposobu egzystencji oraz kuracji medykamentami. Całkowita lub częściowa zdolność człowieka do walki z tym schorzeniem może zostać zdobyta podczas dorastania.

BADANIA – dawkowanie, skutki i działanie – odesłania do publikacji medycznych:

  1. Poszukiwanie neurobiologicznych podstaw Teorii samoleczenia ADHD współistniejących z zaburzeniami związanymi z zażywaniem substancji
  2. Deficyty odwrotne Kanabidiolu i klozapiny indukowane przez MK-80 w kontaktach społecznych i nadpobudliwość u szczurów Sprague-Dawley
  3. Podtypy zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) a zażywanie konopii
  4. Aktualne i dziecięce objawy ADHD są łączone z bardziej poważnymi skutkami u studentów 
  5. Doustne podawanie delta 9-tetrahydrokannabinolu poprawia odporny syndrome Gilles de la Tourette u młodzieży poprzez zwiększenie hamowania wewnątrzkorowego: Studium przypadku
  6. Zdolnośc kierowania pojazdami pomimo (z powodu) zawartości THC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here